İÇ KONTROL STANDARTLARI
KOS-1: ETİK DEĞERLER ve DÜRÜSTLÜK
1-Ulusal Etik Mevzuat Listesi
2-Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
3-Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi
4- İdari Düzenlemeler

4-1-Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi
4-2-Kamu Görevlileri Etik Sözleşme
4-3-Erzincan Üniversitesi Kira Yönergesi
4-4-Taşıt Kullanım Yönergesi

5- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Süreç Akışları

İA-211-4734-SK.-22-D-ALIMI

İA-212-4734-SK.-22-A-B-C-ALIMI

İA-213-AÇIK-İHALE-HİZMET-ALIMI

İA-214-AÇIK-İHALE-MAL-ALIMI

İA-215-AKARYAKIT-HAKEDİŞİ

İA-216-ARAÇ-KİRALAMA-HAKEDİŞİ

İA-217-ARAÇ-MUAYENE-SİGORTA-VE-BAKIM-ONARIM-İŞLEMİ

İA-218-DMO-ALIMI-İŞLEM-SÜRECİ-04-07-2018

İA-219-KİRALAMA-İHALESİ

İA-220-ELEKTRİK-ALIMI-HAKEDİŞ-ÖDEMESİ

İA-221-GENEL-TEMİZLİK-ÖZEL-GÜVENLİK-HİZMETLERİ-HAKEDİŞ

İA-222-LOJMAN-TAHSİSİ

İA-223-MARANGOZ-ATÖLYESİ-ÜRETİM

İA-224-ŞEHİR-DIŞI-ARAÇ-GÖREVLENDİRME

İA-225-ŞEHİR-İÇİ-ARAÇ-GÖREVLENDİRME

KOS-2: MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ
1- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Misyon ve Vizyonu

2- Organizasyon Şeması

3- İdari Personel Listesi

İkiz Görevlendirmeler

İkiz Görevlendirme Formu
4-) Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Formu
4-1-) İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

4-2-) Evrak Kayıt Birimi

4-3-) Satın Alma Birimi

4-4-) Satın Alma Birimi Şube Müdürü

4-5-) Satın Alma Birimi Şef

4-6-) Satın Alma Birimi Personeli-1

4-7-) Satın Alma Birimi Personeli-2

4-8-) Satın Alma Birimi Personeli-3

4-9-) Satın Alma Birimi Personeli-4

4-10-) Tahakkuk Birimi Şube Müdürü

4-11-) Tahakkuk Birimi Personeli-1

4-12-) Tahakkuk Birimi Personeli-2

4-13-) Tahakkuk Birimi Personeli-3

4-14-) Lojman Birimi Personeli

4-15-) Araç-İşletme-Birimi

4-16-) Araç-İşletme-Birimi-Personeli

4-17) Araç-İşletme-Birimi-Şoförleri

4-18-) Merkez Atölyeler Birimi Şube Müdürü
4-19-) Marangoz Atölye Birimi Personeli-1
4-20-) Marangoz Atölye Birimi Personeli-2
4-21-) Metal Atölyesi Birimi Personeli
4-22-) Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Taşınır Kontrol Personeli
4-23-)Taşınır-Kayıt-ve-Kontrol-Birimi-Personeli
5-) HASSAS GÖREVLER
5-1-) Hassas Görevler Broşürü
5-2-) Hassas Görevler
5-3-) Hizmet Envanteri Standartları
KOS-3: PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
5-1-İdari Personelin Performans Değerlendirme Kriterleri ve Uygulama Usul Esasları
KOS-4: YETKİ DEVRİ
1-İmza Yetkileri Yönergesi
2-Standart Yetki Devri Formu
3-Standart İmza Devri Formu
RDS-5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

RDS-6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
KFS-7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
KFS-8: PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ