İÇ KONTROL STANDARTLARI
KOS-1: ETİK DEĞERLER ve DÜRÜSTLÜK
1-Ulusal Etik Mevzuat Listesi
2-Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
3-Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi
4- İdari Düzenlemeler

4-1-Erzincan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi
4-2-Kamu Görevlileri Etik Sözleşme
4-3-Erzincan Üniversitesi Kira Yönergesi
4-4-Taşıt Kullanım Yönergesi

5- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Süreç Akışları

İA-211-4734-Sk.-22-D-Alım

İA-212-4734-Sk.-22-A-B-C-Alım

İA-213-Açık-İhale-Hizmet-Alımı

İA-214-Açık-İhale-Mal-Alımı

İA-215-Akaryakıt-Hakedişi

İA-216-Araç-Kiralama-Hakedişi

İA-217-Araç-Muayene-Sigorta-Ve-Bakım-Onarım-İşlemi

İA-218-Dmo-Alımı-İşlem-Süreci

İA-219-Kiralama-İhalesi

İA-220-Elektrik-Alımı-Hakediş-Ödemesi

İA-221-Genel-Temizlik-Özel-Güvenlik-Hizmetleri-Hakediş

İA-222-Lojman-Tahsisi

İA-223-Marangoz-Atölyesi-Üretim

İA-224-Şehir-Dışı-Araç-Görevlendirme

İA-225-Şehir-İçi-Araç-Görevlendirme

KOS-2: MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ
1- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Misyon ve Vizyonu
2-Organizasyon Şeması
3-İdari Personel Listesi
4-) Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Formu
4-1-) İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
4-2-) Evrak Kayıt Birimi
4-3-) Satın Alma Birimi
4-4-) Satın Alma Birimi Şube Müdürü
4-5-) Satın Alma Birimi Personeli-1
4-6-) Satın Alma Birimi Personeli-2
4-7-) Tahakkuk Birimi Şube Müdürü
4-8-) Hakediş Birimi Personeli
4-9-) Maaş Birimi Personeli
4-10-) Fatura Ödeme Birimi Personeli
4-11-) Lojman Birimi Personeli
4-12-) Araç İşletme Birimi Şefi
4-13-) Araç İşletme Birimi Personeli
4-14-) Araç İşletme Birimi Şoförleri
4-15-) Merkez Atölyeler Birimi Şube Müdürü
4-16-) Marangoz Atölye Birimi Personeli-1
4-17-) Marangoz Atölye Birimi Personeli-2
4-18-) Metal Atölyesi Birimi Personeli
4-19-) Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Taşınır Kontrol Personeli
4-20-) Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli
5-) HASSAS GÖREVLER
5-1-) Hassas Görevler Broşürü
5-2-) Hassas Görevler
5-3-) Hizmet Envanteri Standartları
KOS-3: PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
5-1-İdari Personelin Performans Değerlendirme Kriterleri ve Uygulama Usul Esasları
KOS-4: YETKİ DEVRİ
1-İmza Yetkileri Yönergesi
2-Standart Yetki Devri Formu
3-Standart İmza Devri Formu
RDS-5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

RDS-6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
KFS-7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
KFS-8: PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ