kiralama

KİRALAMA BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Sorumlusu   Ahmet ESKİCİ
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Kişi/Yetkileri   Şükrü KEMER Şube Müdürü
Kadrolar   Daire Başkanı – Şube Müdürü – Memur
Birimin Temel Fonksiyonu   Üniversitemiz Kiralama İşine Ait İşlemlerin Yürütülmesi
GÖREVLERİ
Kiralanacak alanların tüm iş ve işlemlerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazineye ait Taşınmazların İdaresine ait Yönetmelik ve Tebliğler doğrultusunda sevk ve idaresini sağlamak
Kiralanacak alanların bedel tespitini yapmak.
Kiralanacak alanlara ait ihaleleri yapmak.
Kiracılanacak alanlara ait sözleşmeleri yapmak ve takip etmek.
Kiralanan alanların yer teslimlerini yapmak.
Her kiracı için Kiracı takip kartı oluşturmak.
Kiracıların aylık kira, elektrik,su,doğalgaz giderlerini tespit ve tahsil etmek.
Kiracıların yıllık kira bedellerini Yi- üfe oranına göre hesaplamak ve güncellemek.
Kiracıların  Üniversiteye ödemesi gereken bütün ödemelerin (Kira, Kdv, Elk.Su vb.) Strateji Daire Başkanlığı ile koordineli çalışarak kartlarını tutmak
Kiracılar ile yaşanan hukuksal sorunlar için Hukuk Müşavirliği ile koordineli çalışarak takip dosyalarını düzenlemek
KİRALAMA BİRİMİ PERSONELLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı   Ahmet ESKİCİ
Unvanı   Şube Müdürü
Görev Yeri   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Birimi – Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri   Selcan ALTUNKURT-Memur
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Kiralanacak alanların ihale işlem dosyasını düzenlemek.
Kiralanacak alanların bedel tespitini yapmak.
Kiralanacak alanlara ait ihaleleri yapmak.
Kiralanacak alanlara ait sözleşmeleri yapmak ve takip etmek.
Kiralanan alanların yer teslimlerini yapmak.
Her kiracı için Kiracı takip kartı oluşturmak.
Kiracıların aylık kira ,elektrik,su,doğalgaz giderlerini tespit ve tahsil etmek.
Kiracıların yıllık kira bedellerini Yi- üfe oranına göre hesaplamak ve güncellemek.
Kiracıların Üniversiteye ödemesi gereken bütün ödemelerin (Kira, KDV, Elk, Su vb.) Strateji Daire Başkanlığı ile koordineli çalışarak kartlarını tutmak
Kiracılar ile yaşanan hukuksal sorunlar için Hukuk Müşavirliği ile koordineli çalışarak takip dosyalarını düzenlemek
Sosyal Tesisler binasının tertip ve düzenini sağlamak
Binada oluşan bakım onarım ile ilgili sorunları ilgili birimlere bildirmek.
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı   Selcan ALTUNKURT
Unvanı   Memur
İletişim   0446 226 66 66 – 12030

saltunkurt@erzincan.edu.tr

Görev Yeri   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralama Birimi – Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri   Adem VAR
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Kiralanacak alanların ihale işlem dosyasını düzenlemek.
Kiralanacak alanların bedel tespitini yapmak.
Kiralanacak alanlara ait ihaleleri yapmak.
Kiracılanacak alanlara ait sözleşmeleri yapmak ve takip etmek.
Kiralanan alanların yer teslimlerini yapmak.
Her kiracı için Kiracı takip kartı oluşturmak.
Kiracıların aylık kira ,elektrik,su,doğalgaz giderlerini tespit ve tahsil etmek.
Kiracıların yıllık kira bedellerini Yi- üfe oranına göre hesaplamak ve güncellemek.
Kiracıların  Üniversiteye ödemesi gereken bütün ödemelerin (Kira, Kdv, Elk.Su vb.) Strateji Daire Başkanlığı ile koordineli çalışarak kartlarını tutmak
Kiracılar ile yaşanan hukuksal sorunlar için Hukuk Müşavirliği ile koordineli çalışarak takip dosyalarını düzenlemek
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler