ARAÇ İŞLETME BİRİMİ

 

ARAÇ İŞLETME BİRİMİ ŞEFİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı Mevlüt CEYHUN
Unvanı Yüksekokul Sekreteri
Görev Yeri Araç İşletme Birimi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri Şube Müdürü Şenay KAVAZ
İşin Temel Fonksiyonu Erzincan Üniversitesi Taşıt Kullanım Usul ve Esaslarını uygulamak ve takip etmek, Araç İşletme Biriminin Çalışma Düzenini Sevk ve İdaresi sağlamak.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
AKARYAKIT AYLIK HAKEDİŞİNİ ÖDEMELERİNİ YAPMAK
a- Araç İşletme Şefliğinde bulunan araçların sevk ve idaresini sağlamak, rutin olan personel servislerini                    takip etmek, aksaklıkları gidermek, araçları Taşıt Görev Emri ile görevlendirmek, görev bitiminde Taşıt Görev Emri kağıtlarını almak ve bunları kontrol etmek. Araçların yakıt fişlerini kontrol etmek ve tüketim miktarlarının kayıtlarını tutmak.

b– Araçlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili önlemleri almak. Araç İşletme Şefliğinde görevli araçları;     237 sayılı Taşıt Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 2001/23 no’lu Resmi Taşıtlar konulu genelge ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmelikleri ’ne uygun çalıştırmak.

c– İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na bağlı araçların periyodik bakım onarımlarını yaptırmak, muayene ve trafik sigorta günlerini takip etmek, araçların bakım-onarım ve tamirleri için piyasa araştırması yaparak veya yaptırarak tamirlerini sağlamak, araçların giderlerine ilişkin harcamaları gerçekleştirmek.

d- Araç İşletme Şefliği emrinde bulunan taşıtların ve diğer malzemelerinin en iyi şekilde kullanılmasını ve muhafazasını sağlamak.

e- Araçların, Üniversite kampüsleri dışında park edilebilecekleri resmi daire park alanlarını tespit etmek.

f- Araç sürücülerinin ehliyetlerini üç ayda bir kontrol etmek.

g– Araçların dosyalarını tutmak.

İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

ARAÇ İŞLETME BİRİMİ PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı Çoşkun ARSLAN
Unvanı Bilgisayar İşletmeni
İletişim 0446 226 66 66 – 12033

coskun.arslan@erzincan.edu.tr

Görev Yeri Araç İşletme Birimi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Yüksekokul Sekreteri Mevlüt CEYHUN

Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri  Osman Şimşek ATEŞAL
İşin Temel Fonksiyonu Erzincan Üniversitesi Taşıt Kullanım Usul ve Esaslarını uygulamak ve takip etmek , Araçlarla ilgili tüm İş ve İşlemler yapmak.
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
a- Akaryakıt aylık hakkediş ödemelerini yapmak.

b– Üniversitemiz T Cetveline kayıtlı araçların Maliye Bakanlığı Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi   Sistemine girişlerini yapmak.

c- Üniversitemizin T Cetveline kayıtlı araçların dosyalarını tutmak.

d- Araçların bakım-onarım ödemelerini yapmak.

e- Araçların antifriz, yağ ve diğer malzemelerinin satın alması ve ödemesini yapmak.

f- Satın alınan mal ve hizmetlerin EKAP’a girişlerini yapmak.

g- Araç ve şoför görevlendirmelerini yazmak.

İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

ARAÇ İŞLETME BİRİMİ ŞOFÖRLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Unvanı Şoför
Görev Yeri Araç İşletme Birimi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Yüksekokul Sekreteri Mevlüt CEYHUN

Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri Araç İşletme Şefliğinde 10 adet Şoför bulunmaktadır. Şoförlerin izinli yada görevde olduğu zaman mevcut şoförlerden Araç İşletme Şefliği tarafından ikiz görevlendirme yapılacaktır. Şoförlerden izinler en fazla aynı anda üç şoföre verilebilecektir.
İşin Temel Fonksiyonu Araç İşletme Biriminin Çalışma Düzeninin Sevk ve İdaresi
Araçları kullanan sürücülerin görevleri şunlardır:

a– Taşıt Görev Emrinde yazılı görevleri yapmak.

b– Kendisine zimmetli veya kullandığı araçların arızalarını Araç İşletme Şefine bildirmek.

c– Kendisine zimmetli veya kullandığı araçların günlük bakım ve temizliklerini yapmak.

d– Taşıt Görev Emrini imzalamak ve görev bitiminde eksiksiz doldurup Araç İşletme

Şefliği’ne teslim etmek.

e– Kullandığı araca yakıt alırken kullandığı akaryakıt fişlerini amirine teslim etmek.

f- Araçların trafik sigorta zamanları ile muayene bakım dönemlerini Araç İşletme Şefliği’ne

haber vermek.

g- Her üç ayda bir olmak üzere, orijinal ehliyeti ile birlikte ehliyetinin fotokopisini Araç

İşletme Şefliği’ne göstermek.

h- Araç kullanırken trafik kurallarını düzenleyen Kanun ve Yönetmeliklere uymak.