ARAÇ İŞLETME BİRİMİ ŞEFİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı   Mevlüt CEYHUN
Unvanı   Tekniker
Görev Yeri   Araç İşletme Birimi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Şube Müdürü
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri   Şube Müdürü Şenay KAVAZ
İşin Temel Fonksiyonu   Araç İşletme Biriminin Çalışma Düzeninin Sevk ve İdaresi
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
KİRALIK ARACLARIN AYLIK HAKEDİŞ ÖDEMELERİNİ YAPMAK
ŞOFÖRLERİN HARCIRAH VE YOLLUK ÖDEMELERİNİ YAPMAK
AKARYAKIT AYLIK HAKEDİŞİNİ ÖDEMELERİNİ YAPMAK
a-Araç İşletme Şefliğinde bulunan araçların sevk ve idaresini sağlamak, rutin olan personel servislerini takip etmek, aksaklıkları gidermek, araçları Taşıt Görev Emri ile görevlendirmek, görev bitiminde Taşıt Görev Emri kağıtlarını almak ve bunları kontrol etmek. Araçların yakıt fişlerini kontrol etmek ve tüketim miktarlarının kayıtlarını tutmak.

b-Araçlarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili önlemleri almak. Araç İşletme Şefliğinde görevli araçları; 237 sayılı Taşıt Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 2001/23 no’lu Resmi Taşıtlar konulu genelge ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmelikleri ’ne uygun çalıştırmak.

c-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na bağlı araçların periyodik bakım onarımlarını yaptırmak, muayene ve trafik sigorta günlerini takip etmek, araçların bakım-onarım ve tamirleri için piyasa araştırması yaparak veya yaptırarak tamirlerini sağlamak, araçların giderlerine ilişkin harcamaları gerçekleştirmek.

d-Araç İşletme Şefliği emrinde bulunan taşıtların ve diğer malzemelerinin en iyi şekilde kullanılmasını ve muhafazasını sağlamak. Araçlarda ve İşletme Şefliğinde bulunan demirbaşlarda meydana gelen hasarları değerlendirmek, personel hatasından kaynaklanan hasar, bakım ve onarım giderlerinin kusurları oranında ilgili personelden tahsil edilmesini sağlamak.

e-Araçların, Üniversite kampüsleri dışında park edilebilecekleri resmi daire park alanlarını tespit etmek.

f-Araç sürücülerinin ehliyetlerini üç ayda bir kontrol etmek.

g-Araçların dosyalarını tutmak.

İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

ARAÇ İŞLETME BİRİMİ PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı   Çoşkun ARSLAN
Unvanı   Bilgisayar İşletmeni
İletişim   0446 226 66 66 – 12039

carslanl@erzincan.edu.tr

Görev Yeri   Araç İşletme Birimi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Araç İşletme Şefi Mevlüt CEYHUN

Şube Müdürü Şenay KAVAZ

Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri    –
İşin Temel Fonksiyonu   Araçlarla ilgili tüm İş ve İşlemler
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
ARAÇLARIN BAKIM-ONARIM ÖDEMELERİNİ YAPMAK
ARAÇLARIN AKARYAKIT,YAĞ VE DİĞER MALZEMELERİNİN SATINALMASI VE ÖDEMESİ
ARAÇ VE ŞOFÖR GÖREVLENDİRMELERİNİ YAZMAK
KİRALIK ARACLARIN AYLIK HAKEDİŞ ÖDEMELERİNİ YAPMAK
ŞOFÖRLERİN HARCIRAH VE YOLLUK ÖDEMELERİNİ YAPMAK
AKARYAKIT AYLIK HAKEDİŞİNİ ÖDEMELERİNİ YAPMAK
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

ARAÇ İŞLETME BİRİMİ ŞOFÖRLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Unvanı   Şoför
Görev Yeri   Araç İşletme Birimi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Araç İşletme Şefi Mevlüt CEYHUN

Şube Müdürü Şenay KAVAZ

Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri   Araç İşletme Şefliğinde 10 adet Şoför var,Şoförlerin izinli yada görevde olduğu zaman mevcut şoförlerden Araç İşletme şefi tarafından ikiz görevlendirme yapılacaktır.Şoförlerden izinler en fazla aynı anda üç şoföre verilebilecektir.
İşin Temel Fonksiyonu   Araç İşletme Biriminin Çalışma Düzeninin Sevk ve İdaresi
Araçları kullanan sürücülerin görevleri şunlardır:

a-Taşıt Görev Emrinde yazılı görevleri yapmak.

b-Kendisine zimmetli veya kullandığı araçların arızalarını Araç İşletme Şefine bildirmek.

c-Kendisine zimmetli veya kullandığı araçların günlük bakım ve temizliklerini yapmak.

d-Taşıt Görev Emrini imzalamak ve görev bitiminde eksiksiz doldurup Araç İşletme

 Şefliği’ne teslim etmek.

e-Kullandığı araca yakıt alırken kullandığı akaryakıt fişlerini amirine teslim etmek.

f-Araçların trafik sigorta zamanları ile muayene bakım dönemlerini Araç İşletme şefliği’ne

 haber vermek.

g-Her üç ayda bir olmak üzere, orijinal ehliyeti ile birlikte ehliyetinin fotokopisini Araç

 İşletme Şefine göstermek.

h-Araç kullanırken trafik kurallarını düzenleyen Kanun ve Yönetmeliklere uymak.