MERKEZ ATÖLYELER BİRİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı Şükrü KEMER
Unvanı Şube Müdürü
İletişim 0446 226 66 66 – 12029

skemer@erzincan.edu.tr

Görev Yeri Merkez Atölyeler Birimi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri Şenay KAVAZ  Şube Müdürü
İşin Temel Fonksiyonu Merkez Atölyeler Biriminin Çalışma Düzeninin Sevk ve İdaresi
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Atölyelerde çalışan personeli sevk ve idare etmek, yönetmek.
Atölyede görev yapan teknik personelin motivasyonunu sağlayarak gözetim ve denetim yapmak.
Atölyelerde çalışan personelin iş güvenliğine uygun şartlarda çalışmasını sağlamak.
Yapılan işlerle ilgili olarak raporlar hazırlayarak üniversite üst yönetimine bilgi vermek.
Atölyeye gelen imalat ve onarım isteklerinin önemi ve önceliğini dikkate alarak iş planlamasını yapmak.
Atölyenin ihtiyacı olan malzemeleri tespit ederek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirmek
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

MARANGOZ ATÖLYESİ BİRİMİ PERSONELLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı Erdem Gürbüz
Unvanı Tekniker
Görev Yeri Mobilya Atölyesi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Şube Müdürü
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri Nami SALTAN
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Atölyedeki donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaparak faal durumda olmalarını sağlamak.
Atölyeye gelen istekleri yerine getirebilmek için ilgili birime giderek ölçülerini almak.
Atölyeye gelen imalat ve onarım isteklerinin zamanında ve istenildiği özelliklerde yapımını sağlayarak yerlerine monte etmek.
İmalatlarda kullanılacak araç ve sarf malzemelerin teknik şartnamesini hazırlayarak talep etmek.
Sarf malzemelerinin tasarruf tedbirleri dikkate alınarak verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
İhtiyaç duyulan sarf malzemelerin stok yönetimini yaparak taleplere hızlı bir şekilde cevap verebilmek.
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı Nami Saltan
Unvanı Teknisyen
Görev Yeri Mobilya Atölyesi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Şube Müdürü
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri Erdem GÜRBÜZ
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Atölyedeki donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaparak faal durumda olmalarını sağlamak.
Atölyeye gelen istekleri yerine getirebilmek için ilgili birime giderek ölçülerini almak.
Atölyeye gelen imalat ve onarım isteklerinin zamanında ve istenildiği özelliklerde yapımını sağlayarak yerlerine monte etmek.
İmalatlarda kullanılacak araç ve sarf malzemelerin teknik şartnamesini hazırlayarak talep etmek.
Sarf malzemelerinin tasarruf tedbirleri dikkate alınarak verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
İhtiyaç duyulan sarf malzemelerin stok yönetimini yaparak taleplere hızlı bir şekilde cevap verebilmek.
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı Erkan ÇİTAK
Unvanı Hizmet Alımı Personeli/Teknisyen
Görev Yeri Metal Atölyesi
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Şube Müdürü
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri Atölyedeki diğer personel
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Atölyedeki donanım, araç ve gereçlerin düzenli bakımlarını yaparak faal durumda olmalarını sağlamak.
Atölyeye gelen istekleri yerine getirebilmek için ilgili birime gidilerek ölçülerini almak.
Atölyeye gelen imalat ve onarım isteklerinin zamanında ve istenildiği özelliklerde yapımını sağlayarak yerlerine monte etmek.
İmalatlarda kullanılacak araç ve sarf malzemelerin teknik şartnamesini hazırlayarak talep etmek.
Sarf malzemelerinin tasarruf tedbirleri dikkate alınarak verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
İhtiyaç duyulan sarf malzemelerin stok yönetimini yaparak taleplere hızlı bir şekilde cevap verebilmek.
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler