TAHAKKUK BİRİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREV YETKİ VE  SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı   Şenay KAVAZ
Unvanı   Şube Müdürü
Görev Yeri   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İletişim   0446 226 66 66 – 12032

skavaz@erzincan.edu.tr

Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir   Tahakkuk Birimi Şube Müdürlüğü -İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri   Diğer Şube MüdürÜ / Şube Müdürüne Ait Yetkiler
İşin Temel Fonksiyonu   Tahakkuk Biriminin Çalışma Düzeninin Sevk ve İdaresi
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Şube müdürlüğünce yıl içinde yapılması gereken işler için planlama yaparak uygulanmasını sağlamak.
Başkanlığımız bünyesinde çalışan memur, işçi, sözleşmeli personellerin mutat hale gelmiş aylık özlük alacaklarının tahakkuku ve sosyal güvenlik işlemlerinin yapılması, konuyla ilgili olarak mevzuatın takip edilmesi, personel hakkında yasalarda meydana gelecek değişikliklerin veya yeni mevzuatın daire başkanlığına bağlı diğer şube müdürlükleri ile koordineli olarak uygulanmasını sağlamak
Başkanlığımız bünyesinde çalışan 657 sayılı yasaya tabi memur ve sözleşmeli personel ile 4857 sayılı yasaya tabi işçi personellerin özlük alacaklarına ilişkin tüm işlemlerin ve tahakkuklarının yapılmasını sağlamak.
Her ay tahakkuk edecek hak edişin ödenmesi için raporun hazırlanması, gerekli evrakların düzenlenmesi, kontrolü ve ödeme emri belgesinin düzenlenmesi ve takibini sağlamak.
Başkanlığımıza bağlı olarak çalışan 657 sayılı yasaya tabi memur ve sözleşmeli personel ile 4857 sayılı yasaya tabi işçi personellerin icra kesinti işlerini takip etmek ve süreçlerin gereğini yerine getirilmesinin takibini sağlamak.
Başkanlığımızca takip edilmesi gereken elektrik, doğalgaz, su vs. ödemelerin takibini sağlamak.
Daire başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak
Daire başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

TAHAKKUK BİRİMİ PERSONELLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı   Adem YÜKSEL
Unvanı   Sekreter
İletişim   0446 226 66 66 – 12031

ayuksel@erzincan.edu.tr

Görev Yeri   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir   Tahakkuk Birimi Şube Müdürlüğü -Tahakkuk Birimi Şube Müdürü-Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri   Memur Salih ÖZDEMİR
 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Elektrik faturaları ödemesi
Su faturaları ödemesi
Doğalgaz faturaları ödemesi
Katı atık  ödemesi
Faks faturası ödemesi
Memur öğle yemeği ödemesi
İYEM veri girişi
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı   Salih ÖZDEMİR
Unvanı   Memur
İletişim   0446 226 66 66 – 12031

sozdemir@erzincan.edu.tr

Görev Yeri   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir   Tahakkuk Birimi Şube Müdürlüğü -Tahakkuk Birimi Şube Müdürü-Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri   Sekreter Adem YÜKSEL
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Memur Maaşları
Memurlara ait sosyal hak ödeneklerin verilmesi
İşçi Maaşları
İşçilere ait sosyal hak ödeneklerin verilmesi
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler

 

GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı   Mehmet HAPAÇ
Unvanı   Memur
İletişim   0446 226 66 66 – 12039

mhapac@erzincan.edu.tr

Görev Yeri   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir   Tahakkuk Birimi Şube Müdürlüğü -Tahakkuk Birimi Şube Müdürü-Daire Başkanı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri   Sekreter Adem YÜKSEL
İşin Temel Fonksiyonu   Hizmet Alımı Personellerin Özlük Haklarının takibi ve  Hakediş Ödemelerinin Yapılması
 
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Hizmet alımı personellerinin özlük haklarının kontrolü ve takibini yapmak.
Hizmet alımı personeli çalıştıran birimlerden gelen çalışma puantajlarının kontrolünü yapmak.
Hizmet alımı personellerinin özlük haklarında değişiklik söz konusu olduğunda yüklenici firmaya değişiklikleri bildirmek.
Hizmet alımı personellerinin yıllık izinleri ve raporları kayıt altına alınır.
Hakediş ödemeleri için yüklenici firmanın göndermiş olduğu evrakları incelemek ve  hakedişleri yapmak
Hakediş raporu ve ekleri hazırlayarak hakediş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayarak personel maaşlarının  zamanında ödenmesini sağlamak.
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler