LOJMAN BİRİMİ PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
GÖREV BİLGİLERİ
Adı Soyadı   Servet ŞAHİN
Unvanı   Bilgisayar İşletmeni
İletişim   0446 226 66 66 – 12038

ssahin@erzincan.edu.tr

Görev Yeri   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bağlı Olduğu Birim ve Birim Amir   İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Görevde Olmadığı Zaman Yerini Alacak Personel/Yetkileri  
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Süresi dolan veya boşaltılan Lojmanların ilan yazışmalarını yapmak,
Lojman ilanı yayınlanmasını sağlamak,
Başvuruların puanlanması için yapılan lojman başvuruların listesini hazırlamak,
Lojman komisyonu tarafından onaylanan sonuçlara göre lojman sonuç ilanı yayınlanmasını sağlamak,
Standart formları hazırlamak,
Lojman hak sahiplerine verilmek üzere abonelik işlemleri için ilgili makamlara yazışmaları hazırlamak,
Lojman teslim alan hak sahiplerinden kira kesintilerinin yapılabilmesi için ilgili birimlere yazışmaları yapmak,
İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ
Bilgi Edinme Hakkı Kanununa Göre Bilgi Edinme Hakkı Kapsamı Dışında Tutulan Bilgi ve Belgeler