E. Oktay ŞAHİN

Daire Başkanı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim fonksiyonlarını kullanarak dairenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak
Görev kapsamına giren tüm birimlerin gereksinimini olan iş –kaynak(personel, zaman vb.) planlamasını yapmak ve bununla ilgili bağlı alt birimlerden görüş almak.
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliğine göre sicil amiri olmasından kaynaklanan yetki ve sorumluluklarının gereğini yapmak.
Başkanlığa ait her türlü idari yazışmaları yaptırmak, gelen giden evrak kayıtlarını tutturmak, dosyalama işlemlerini takip ettirmek.
İhale, satın alma, maaş, tahakkuk ve bütçe, destek kiralama hizmetleri, güvenlik, ayniyat,sivil savunma konularında koordinasyonu sağlamak.
Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar destek unsuru olarak üst yönetime bilgilendirme, görüş ve önerilerde bulunmak.
Görev alanı ile ilgili Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak.
Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin İdari ve Mali İşler Dairesi içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak.
Görevi ile ilgili süreçleri Erzincan Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, Kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.