Kamu İhale Mevzuatı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

237 Sayılı Taşıt Kanunu

Kamu Konutları Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)